خانه / صنایع

صنایع

انتخاب یک دستگاه شستشوی التراسونیک مناسب

التراسونیک

یکی از بهترین روش‌های شستشو به ویژه در مورد قطعات کوچک یا دارای شکل پیچیده استفاده از دستگاه شستشوی التراسونیک یاحمام اولتراسونیک است. دستیابی به بهترین نتیجه در این روش در گرو انتخاب یک دستگاه التراسونیک کلینر مناسب است. سرمایه گذاری بر روی خرید قطعه شوی التراسونیک دارای اندازه نامناسب ...

ادامه نوشته »